یه تقیرایی تو وبلاگم دادم.دی هیچ چی از بازدید کنندا نمی فهمم.که اصلا
بازدید کننده دارم ندارم ا کجایه و ای حرفا

--
Sae13 M