فعلا کارم اینه سریال لاست ببینم
20 تو دی وی دیه که رو هر کدوم 4 قسمت سریال هس
تو یه قسمتش یه ادم چاق میخواس خودش بکشه چون فک می کرد امکان نداره تو
دنیا واقعی یه زین دوسش دشته باشه فک می کرد خواب میبینه!!
اخرش زنو مرد :دی
--
Sae13 M