هفته پیش خواهرم گف چکار کنم عکسا تو جی میل نشون ده تو چت یادش دادم میزارم ایجا استفاده کنین

Sara: gofti chejoori axa too khod gmail baz shan?

12:19 me: boro www.imageurlhost.com ozv sho
sgi
gozine enable private image yes bezan
12:21 shodi?
12:22 Sara: sorat kame
12:24 valid username yani tekraria>?
me: ha
12:25 sab kon ozvet konam
12:26 .........
12:28 rafti?
12:29 Sara: ha
me: hala ye ax tooosh upload kon
cloobetam va kon
axoo shakhsi nabashe
gozine privatam entekhab kon
12:31 Sara: chetori upload konam?
:'(
12:32 me: bala neveshte home clik kon
12:33 Sara: khob
me: upload kerdi?
12:35 Sara: khob
me: upload kerdi?
Sara: ha
me: boro clooob
12:36 ye safe va kon be ma mail bezeni
inam naband
private zedi?
Sara: ha
12:37 me: cloob va kerdi?
Sara: cloob chekar konam?
ha
12:38 me: ersale piam too cloob va kerdi
?
Sara: ha
12:39 me: axe derakhtoo mibini?
Sara: ha
12:40 me: bezan rooosh
Sara: zadaem
12:41 me: bad a adressi ke to image urlhost nebeshte direct link kopy kon toosh
12:42 Sara: khob
me: hala axoooo vashod ?
Sara: pishnamayesh bezenam?
12:43 ha
va shod
me: roosh klik samte ras kon kopy bezan
12:44 Sara: zedam
12:45 me: boro gmail paste bezan!!!
12:46 ‫خئشی‬
omad
va shod
veli axa shakhsi nazar
12:47 chon tooo sitooo age yeki shonso adress bezare va mishe