سلام امرو یه نرم افزار نصب شده تو مرکز کامپیوتر مهندسی دیدم که هرکی نصبش کرده خیلی کار کثیفی کرده اگه مرکز کامپیوتر مهندسی هستین ادرس زیر برین ببینین رو کامپیوتر نشتین نصبه یا نه ؟ Start=>control panel =>Add remove program اسم نرم افزار اینه : Plug and play plug and play با ای نرم افزار میتونن صفحه مونیتور شمارو نگا کنن یهنی شما دارین چک میل می کنین و یه عکس خونوادگی نگا می کنین اونا می تونن عکس رو با شما نگا کنن و استفاده کنن !!! اگه برا خاموش کردن می خواستن استفاده کنن می تونستن از Remote contorol تو استارت منو استفاده کنن که وختی هم استفاده می شه شما با خبر می شین اگه رو کامپیوت شمت نصبه و می خواین چت کنین یا چک میل کنین بهتره بلند شین توضیح نرم افزار تو تک دانلود رو ایجا ببینین :   takdownload