اینم پروژه طراحی یک من که طراحی جرثقیله

خنده دار به نظر میا ولی ا فیلم ارباب حلقه ها الهام گرفتم!!

فایل اتوکدش بعد نمره گرفتنش میزارم

2 3 4 5 6 7 9