فراد اکانت رپیدشیرم تمو میشه

ا درس و زندگی و همه چی انداختتم

ولی فردا ا شرش راحت میشم

امرو فقط انیمیشن ایگور رو برا خواهرم دانلود کردم