دیشب هم اتاقیم به او یکی هم اتاقیم زنگ زد بعد لباس پوشید شال و کلا کرد بره گفتم کجا ؟

گفت داریم می ریم خونه فلانی !

انگار نه انگار Sae13 ای هم هس !!!

البته تعجب نکردم چار ساله با همیم دفه اولشون نبود

احتمالا بخاطر اینه که ضایع هسم یا شلختم

اولا یبار ا خدا بدم اومد که ایجورم کرده

تا بعد یه مدتی خیلیا منا با یکی ا دوسام اشتبا می گرفتن

که ای دوس ما خیلی محبوب شوخه خوشتیپه

حالا فمیدم تخصیر خدا نیس هر چی هسم خودمم خودم می خوام ایجور باشم

فکرش می کنم چون ا چیزی هسم بدم نمیا میخوام ایجور باشم نمی خوام عوض بشم

همینم که هسم همی حور همی اخلاقا شلختم میخی بخوا نمیخی میتونی دی ایجا سر نزنی

DSC01292