فصل یک فصل دو اپیزود یک نا نه زیرنویسای جدید ای سریال رو هم میتونین ادرس زیر ببینین
http://bit.ly/HIMYM-s2-RSS-sae13