دلم می خوا به اصفهان برگردم
بازم به او نصف جهان برگردم

برم اونجا بشینم در کنار زاینده رود
بخونم از ته دل ترانه و شعر و سرود،ترانه و شعر و سرود،

خودم اینجا دلم اونجا همه راز و نیازم اونجاس
ای خدا عشق منو یار منو اون گل نازم اونجاس

چه کنم با کی بگم عقده دل رو پیش کی خالی کنم؟
دردمو با چه زبون به این اون حالی کنم؟،
دردمو با چه زبون به این اون حالی کنم؟،

دلم می خوا به اصفهان برگردم
بازم به او نصف جهان برگردم

اسمون گریه کند بر سر جانانه من
(ای تکش بی ربط بود پاک کردم)

از غم دوری او هم دم پیمانه شدم
همچو شبگرد غزل خون سوی میخانه شدم.

مست و دیوانه شدم،مست و دیوانه شدم،

به خدا این دل من پر از غمه
تموم دنیا برام جهنمه

--
Sae13 M