منت
گر بخارد پشت من انگشت من
خم شود از بار منت پشت من

همتی کو تا نخارم پشت خویش
وا رهم از منت انگوت خویش!
اگه اشتبا متنی یا تایپی داره شما به بزرگواری خوتون ببخشین.
اینا برا پروفایل کلوبم نوشتم ولی با گوشی نمی شه وبلاگ کلوبا به روز کنم.
می گم ای حبیبم اولا خوب شعرایی انتخاب می کرداا.
خوووووب :دی

--
Sae13 M