حوصله ویرایش ندارم


آه کردم,چون رسن شد آه من
گشت آویزان رسن در چاه من
آن رسن بگرفتم و بیرون شدم
شاد و زفت و فربه گلگون شدم
در بن چاهی همی بودم زبون
در همه عالم نمی گنجم کنون
افرین ها بر توبادا ای خدا
ناگهان کردی مرا از غم جدا

امتحان اولما خراب کردم.
اول که نه! سوم در اصل
اولی که تربیت بدنی 1 بود کل ترم یکی ا رفیقام رفت 19.75 شد ولی هنو نمرش رد نکردن.
امتحان دومم تفسیر نهج البلاغه بود اونم ا 40تو حد اکثر 20توش شنسی نزدم.
امرو 23 خرداد محاسبات دشتم که میفتم.فردا سیالات دارم.الان مسچدم برا نماز مغرب عشا می دونم امتحان فردارم خراب می کنم.ای ترم رکورد جدیدی تو افتادن و مشروط شدن می زنم

امیری اراکی
بحرینی پدر آخوند ساکن قم


ایقد از ای قیافا حذب الله حق به جانب بدم میا و می ترسم حد نداره.


بعد یه ماه امرو زدم به جدول!19.3.87
صب اولی امتحانم دارم.قبلا بیشتر می زدم به جدول!البته ا 18 مرداد به ایور :دی
هفته پیش یه ماه پیش سه بار تو هفته که دوشبش پش سر هم بود زدم.خواب دیدم ومپایر رو دعوت کردم برا یه مراسمی قرار بود مواظبش باشم که یکی دزدیدش.دشت تهدیدش می کرد که ومپایر پرید تو بغلش!البته چون سناریو هندی دشت نمی گم چیا به هم گفتن.نمی دونم پرید که یارو تکه پار کنه یا یه چی دی چون تا پرید زدم به جدول خوابم قط شد!ا خواب پاشدم.گیر ندین همه پسرا اگه پسر خوبی باشن کار بدبد نکنن همی می شه یعنی خوابا رنگارنگ می بینن.ا خواب یه پسر بچه گرفته تا دخترا دانشگا و فامیل دسه خودت که نی.
حالا خوب شد.دی نه حشرم نه خواب خیانت می بینم.البته خواب خیانت ففط عذاب وجدانش بده همین.بقیش خوبه :دی
تو ای هفته خواب 7 تو دختر که می شناختم دیدم.ا 667 شرو تا ومپایر تمو.ایشالله دی فقط خواب ... با ... و ... ببنم.نه شوخی بود ایشالله دی خواب نبینم ففط رویا ببینم :دی. ما رفتیم غسل کنیم
الان به ای نتیجه رسیدم که نباید خوابام تعریف کنم.اصلا نمیا بشون فک کنم.عذاب وجدان دارم :-( ولی واقعا خوابایی می بینم دسه 5487 خودم نی همه وخ به جدول زدن می بینن.بعدش عذاب وجدانه 5487 حرمت اونایی می شناسی توهین می شه و نگر ندشتی.همه هفته با شرت خوابیدم شلوارم نجس نشه غیر امرو :-(بیشترین چیزی تو دانشگا به ..م داد 667 بود.
اگه ا اول ندیدودمش خوب بود.
اگه به منه دهاتی پا می داد جفتمون حد اقلش ا زندگی وا می شدیم.حالام که نداده به اندازه کافی خودم پیشش سبک کردمو ا کلاس و درس انداختتم.خدار شکر که نشد.


جدیدا که نه، ولی تقریبا جدیدا نسبت به دخترا چادری هیز شدم.تقریبا جدیدا یعنی هیز بودم ولی نسبت به دخترایی که زیاد آرایش می کنن نسبتا پدیده جدیدیه که چادریا نیگا می کنم
البته بیشتر ا سر کنجکاویه!
میخوام ببینم واقعی چادرین یا نه که به نتایجی رسیدم می خوام ایجا شرح دم
چادریا چن دستن
دسته اکثریت n برابر هنریا و دانشگا آزادیا آرایش می کنن"
اصلا حوصله خوندن ندارم صب 3 تیر آخری امتحانمه".دشتم می گفتم.احتمالا به زور چادر سرشون کردن یا میخوان عذاب وجدان نگیرن یا هر چی...
دسه دوم چادرشون حکم کایت یا بادبادک براشون داره که ما فلسفه سر کردنش نفمیدیم چون هیچ تاثیری بود و نبودش نداره!به فاصله 1 تا 2 متر ا دور ترین نقطه بدنشون یعنی ...شون فاصله داره!شاید حکم فلش داره!یعنی به من توجه کنید!
دسه سوم خانومن .اولا که تازه کاری هیزبازی در میاری عذاب وجدان می گیری.ای دسته اقلیتن و تعداد انگشت شماری ایجورن.کارشون به خیر و شر نی و هدفشون "چادری شدن" بوده.


درست 8 روزه اینترنت نرفتم.الان 27مه میشه ا 19هم.یعنی درست روز قبل ا شروع امتحانا.تا سوم تیر یعنی 6فاکین.. روز دی نمی رم.هر چند سود زیادی ندشت و تا الان همه امتحانام یعنی محاسبات و سیالات خراب کردم.احتمالا جفتشون میفتم.

--
Sae13 M