حالا میفهمم بودن یا نبودن مساله اینست یعنی چی!

--
Sae13 M