احتمالا سیاوش قمیشیو نامجو مشکل منو دشتن براشون مهم بوده طرف مشروط شه یا نه...


وختی که دلتنگ میشمو همراه تنهایی میرم
داغ دلم تازه می شه زمزه های خوندنم.دغدغه های موندنم با تو هم اندازه
میشه با تو هم اندازه میشه.
قد هزارتا پنجره تنهایی آواز میخونم
دارم با کی حرف می زنم.نمی دونم نمی دونم.
ای روزا دنیا واسه من از خونمون کوچیکتره.کاش می تونستم بخونم قد هزارتا پنجره.


طلوع من طلوع من وختی غروب سر بزنه موقع رفتنه منه.
طلوع من طلوع من وختی غروب سر بزنه موقع رفتنه منه.

حالا که دلتنگی داره رفیق تنهاییم میشه کوچه ها نارفیق شدن.
حالا که هی میخوان شب و روز به همدیگه دروغ بگن.ساعتام دقیق شدن.

طلوع من طلوع من وختی غروب پر بزنه موقع رفتنه منه.
طلوع من طلوع من وختی غروب پر بزنه موقع رفتنه منه.


--
Sae13 M