زیرنویس tag:http://subtitle.mihanblog.com 2019-09-16T16:26:06+01:00 mihanblog.com زیرنویس فارسی سریال LOST گمشدگان 2010-03-04T01:05:00+01:00 2010-03-04T01:05:00+01:00 tag:http://subtitle.mihanblog.com/post/229 کیوان طاهر نزاد برای دانلود زیرنوس ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .دانلود زیرنویس سریال لاست گمشدگان LOSTفصل یکفصل دوفصل سهفصل چهارفصل پنجبرای دریافت زیرنویس فصل شش سریال به صورت اپدیت هفتگی به سایت فارسی سابتایتل مراجعه کنید .لینک های کمکیفصل یکفصل دوفصل سهفصل چهارفصل پنج
برای دانلود زیرنوس ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .دانلود زیرنویس سریال لاست گمشدگان LOST

فصل یک

فصل دو

فصل سه

فصل چهار

فصل پنج

برای دریافت زیرنویس فصل شش سریال به صورت اپدیت هفتگی به سایت فارسی سابتایتل مراجعه کنید .

لینک های کمکیفصل یک

فصل دو

فصل سه

فصل چهار

فصل پنج]]>
زیرنویس فارسی سریال 24 2010-03-04T00:42:00+01:00 2010-03-04T00:42:00+01:00 tag:http://subtitle.mihanblog.com/post/230 کیوان طاهر نزاد برای دانلود زیرنویس ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .دانلود زیرنویس فارسی سریال 24فصل یکفصل دوفصل سهفصل چهارفصل پنجفصل ششفصل هفتبرای دانلود زیرنویس های فصل هشت سریال 24 به صورت اپدیت هفتگی به سایت فارسی سابتایتل سر بزنید. لینک های کمکیفصل یکفصل دوفصل سهفصل چهارفصل پنجفصل ششفصل هفت
برای دانلود زیرنویس ها بر روی ادامه مطلب کلیک کنید .دانلود زیرنویس فارسی سریال 24

فصل یک

فصل دو

فصل سه

فصل چهار

فصل پنج

فصل شش

فصل هفت

برای دانلود زیرنویس های فصل هشت سریال 24 به صورت اپدیت هفتگی به سایت فارسی سابتایتل سر بزنید.

لینک های کمکی
فصل یک

فصل دو

فصل سه


فصل چهار

فصل پنج

فصل شش

فصل هفت]]>
زیرنویس سریال Rome 2010-03-04T00:15:00+01:00 2010-03-04T00:15:00+01:00 tag:http://subtitle.mihanblog.com/post/231 کیوان طاهر نزاد دانلود زیرنویس سریال رم Romeبرای دانلود زیرنویس سریال رم به ادامه مطلب برویدفصل اولفصل دوملینک های کمکیفصل اولفصل دوم
دانلود زیرنویس سریال رم Rome

برای دانلود زیرنویس سریال رم به ادامه مطلب بروید

فصل اول
فصل دوم

لینک های کمکی

فصل اول

فصل دوم

]]>
زیرنویس سریال دکستر 2010-03-03T23:55:00+01:00 2010-03-03T23:55:00+01:00 tag:http://subtitle.mihanblog.com/post/232 کیوان طاهر نزاد برای دانلود بر روی ادامه مطلب کلیک کنیدلینک دانلود زیرنویس فصل یک دکسترلینک دانلود فصل دو سریال دکستر لینک دانلود زیرنویس فصل سه دکسترلینک دانلود زیرنویس فصل چهار دکسترلینک های کمکیدانلود زیرنویس دکستر از پرشین گیگ :فصل یکفصل دوفصل سهفصل چهاردانلود زیرنویس از مدیافایر
برای دانلود بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
لینک دانلود زیرنویس فصل یک دکستر

لینک دانلود فصل دو سریال دکستر

لینک دانلود زیرنویس فصل سه دکستر

لینک دانلود زیرنویس فصل چهار دکستر

لینک های کمکی


دانلود زیرنویس دکستر از پرشین گیگ :
فصل یک
فصل دو
فصل سه
فصل چهار

دانلود زیرنویس از مدیافایر


]]>
زیرنویس فصل یک و دو سریال چطور با مادرتون اشنا شدم 2009-05-05T21:15:16+01:00 2009-05-05T21:15:16+01:00 tag:http://subtitle.mihanblog.com/post/177 کیوان طاهر نزاد فصل یک فصل دو اپیزود یک نا نه زیرنویسای جدید ای سریال رو هم میتونین ادرس زیر ببینین http://bit.ly/HIMYM-s2-RSS-sae13 فصل یک فصل دو اپیزود یک نا نه زیرنویسای جدید ای سریال رو هم میتونین ادرس زیر ببینین
http://bit.ly/HIMYM-s2-RSS-sae13
]]>
دانلود زیرنویس فصل یک و دو سریال کمدی The IT Crowd 2009-05-03T00:13:52+01:00 2009-05-03T00:13:52+01:00 tag:http://subtitle.mihanblog.com/post/176 کیوان طاهر نزاد اینم لینک دانلودش اینم لینک دانلودش]]> زیرنویسای فصل به فصل سریال هیروز 2009-05-01T00:57:00+01:00 2009-05-01T00:57:00+01:00 tag:http://subtitle.mihanblog.com/post/175 کیوان طاهر نزاد زیرنویسای فصل یک زیرنویسای فصل دو زیرنویسای فصل سه اکه فقط زیرنویس قسمتای خاصی رو میخواین فایل متن 2 کیلوبایتی زیر رو دانلود کنین و لینک مستقیم زیرنویس مورد نظرتون دانلود کنین http://bit.ly/Heroes-farsisub زیرنویسای فصل یک زیرنویسای فصل دو زیرنویسای فصل سه اکه فقط زیرنویس قسمتای خاصی رو میخواین فایل متن 2 کیلوبایتی زیر رو دانلود کنین و لینک مستقیم زیرنویس مورد نظرتون دانلود کنین http://bit.ly/Heroes-farsisub ]]> دانلود یکجا زیرنویس قسمت 1تا17سریال فرینج 2009-05-01T00:02:44+01:00 2009-05-01T00:02:44+01:00 tag:http://subtitle.mihanblog.com/post/174 کیوان طاهر نزاد اینم زیرتویس قسمت یک نا هفده سریال fringe دانلود میتونین زیرنویسای قسمتای جدید رو از آدرس زیر پیگیری کنین Fringe farsisubtitle download feed اینم زیرتویس قسمت یک نا هفده سریال fringe دانلود میتونین زیرنویسای قسمتای جدید رو از آدرس زیر پیگیری کنین Fringe farsisubtitle download feed ]]> دانلود فصل به فصل زیرنویس سریال 4400 2009-04-30T23:13:55+01:00 2009-04-30T23:13:55+01:00 tag:http://subtitle.mihanblog.com/post/173 کیوان طاهر نزاد دانلود زیرنویسای فصل یک دانلود زیرنویسای فصل دو داتلود زیرنویسای فصل سه اگه فقط قسمتای خواسی رو می خواین متن دو کیلو بایتی زیر رو دانلود کنین و لینک مستقیم قسمتی رو که میخواین بردارین http://bit.ly/yEeuN

دانلود زیرنویسای فصل یک

دانلود زیرنویسای فصل دو

داتلود زیرنویسای فصل سه

اگه فقط قسمتای خواسی رو می خواین متن دو کیلو بایتی زیر رو دانلود کنین و لینک مستقیم قسمتی رو که میخواین بردارین

http://bit.ly/yEeuN

]]>
دانلود زیر نویس فصل به فصل سریال 24 2009-04-30T21:44:03+01:00 2009-04-30T21:44:03+01:00 tag:http://subtitle.mihanblog.com/post/172 کیوان طاهر نزاد سلام تصمیم گرفتم زیرنویسای سریال 24 رو به صورت فصل به فصل اپلود کنم اگه کسی خواست دانلود کنه دانلود زیرنویسای فصل اول زیرنویسای فصل دو فصل سه فصل چهار فصل پنج فصل شش فصل هفت اپیزود 1 تا 15 اگه فقط زیرنویس یه قسمت به خصوص رو می خواین فایل متن 1 کیلوبایتی زیر رو دانلود کنین و داخل اون دنبال لینک مستقیم دانلود قسمت مورد نظرتون بگردین http://bit.ly/24-farsisub-episodes سلام

تصمیم گرفتم زیرنویسای سریال 24 رو به صورت فصل به فصل اپلود کنم اگه کسی خواست دانلود کنه

دانلود زیرنویسای فصل اول

فصل 1 24


زیرنویسای فصل دو

فصل 2 24


فصل سه

فصل 3 24فصل چهار

فصل 4 24


فصل پنج

دانلود


فصل شش

دانلود


فصل هفت اپیزود 1 تا 15

دانلود


اگه فقط زیرنویس یه قسمت به خصوص رو می خواین فایل متن 1 کیلوبایتی زیر رو دانلود کنین و داخل اون دنبال لینک مستقیم دانلود قسمت مورد نظرتون بگردین

http://bit.ly/24-farsisub-episodes

]]>
کلیپ اهنگ پیپ نامجو به پسرخاله 2009-04-21T22:10:06+01:00 2009-04-21T22:10:06+01:00 tag:http://subtitle.mihanblog.com/post/171 کیوان طاهر نزاد بیا هاتف اینم دهه شصت نامجو اگه نشد پایینی بزن اینم ستار زدن خود پسرخالم بیا هاتف اینم دهه شصت نامجو

dahe60

اگه نشد پایینی بزن

dahe60

اینم ستار زدن خود پسرخالم

]]>
زیرنویس فصل یک سریال 24 2009-04-17T05:03:16+01:00 2009-04-17T05:03:16+01:00 tag:http://subtitle.mihanblog.com/post/170 کیوان طاهر نزاد سلام اینم لینک مستقیم دانلود زیرنویس سریال 24 دانلود لینک مستقیم لینک دانلود دیگه مستقیم نیس ولی خوبه اگرم لینکای دانلود از سایت www.farsisubtitle.com   میخوای برو ادامه مطلب http://www.farsisubtitle.com/download/uploads/21-22.rar http://www.farsisubtitle.com/download/uploads/23-24.rar http://www.farsisubtitle.com/download/uploads/19-20.rar http://www.farsisubtitle.com/download/uploads/17-18.rar http://www.farsisubtitle.com/downl سلام اینم لینک مستقیم دانلود زیرنویس سریال 24

دانلود لینک مستقیم

clapperboard-128x128

لینک دانلود دیگه مستقیم نیس ولی خوبه

clapperboard-128x128

اگرم لینکای دانلود از سایت www.farsisubtitle.com   میخوای برو ادامه مطلب

http://www.farsisubtitle.com/download/uploads/21-22.rar http://www.farsisubtitle.com/download/uploads/23-24.rar http://www.farsisubtitle.com/download/uploads/19-20.rar http://www.farsisubtitle.com/download/uploads/17-18.rar http://www.farsisubtitle.com/download/uploads/15-16.rar http://www.farsisubtitle.com/download/uploads/9-10.rar http://www.farsisubtitle.com/download/uploads/7-%208.rar http://www.farsisubtitle.com/download/uploads/3-4.rar http://www.farsisubtitle.com/download/uploads/5-6.rar http://www.farsisubtitle.com/download/uploads/1-2.rar http://www.farsisubtitle.com/download/uploads/13-14.rar http://www.farsisubtitle.com/download/uploads/11-12.rar

]]>
how-airbag-works-google-video_2 2009-04-17T03:18:51+01:00 2009-04-17T03:18:51+01:00 tag:http://subtitle.mihanblog.com/post/169 کیوان طاهر نزاد دانلود اهنگ پیپ نامجو 2009-04-10T05:24:30+01:00 2009-04-10T05:24:30+01:00 tag:http://subtitle.mihanblog.com/post/168 کیوان طاهر نزاد http://bit.ly/MohsenNamjoo-pip-sae13 http://bit.ly/MohsenNamjoo-pip-sae13 بیست هشت بهمن قسمت بعدی فرار از زندان 2009-04-10T05:12:58+01:00 2009-04-10T05:12:58+01:00 tag:http://subtitle.mihanblog.com/post/167 کیوان طاهر نزاد قسمت بعدی فرار از زندان یعنی اپیزود هفده فصل چهار 28 فروردین هفت صبح پخش می شه یعنی از الان دقیقا یه هفته دی احتمالا تا ایجور وختی لینک دانلودش تو نت هس از الن دارم لحظه میشمرم :دی یه مطلب جالب درباره بیوگرافی بازیگراش دیدم برا خوندنش برین ادامه مطلب Dominic Purcell Dominic Haakon Madbouli Myrtvedt Purcell یک بازیگر استرالیایی ۳۸ ساله است که اصلیت انگلیسی دارد. او که ایفای نقش لینکلن بارو را در سریال فرار از زندان بر عهده دارد، از سال ۱۹۹۷ در فیلم‌ها و سریال‌های قسمت بعدی فرار از زندان یعنی اپیزود هفده فصل چهار 28 فروردین هفت صبح پخش می شه یعنی از الان دقیقا یه هفته دی احتمالا تا ایجور وختی لینک دانلودش تو نت هس از الن دارم لحظه میشمرم :دی linkin یه مطلب جالب درباره بیوگرافی بازیگراش دیدم برا خوندنش برین ادامه مطلب Dominic Purcell Dominic Haakon Madbouli Myrtvedt Purcell یک بازیگر استرالیایی ۳۸ ساله است که اصلیت انگلیسی دارد. او که ایفای نقش لینکلن بارو را در سریال فرار از زندان بر عهده دارد، از سال ۱۹۹۷ در فیلم‌ها و سریال‌های مختلفی بازی کرده است که فیلم ترسناک Creek با بازی او در سال ۲۰۰۹ اکران خواهد شد. Wentworth Miller Wentworth Earl Miller III که نقش مایکل اسکافیلد را بازی می‌کند ۳۶ سال دارد. او که اصلیت انگلیسی دارد برای بازی در فرار از زندان نامزد جایزه‌ی گلدن‌گلوب شد. او از سال ۲۰۰۵ با شروع این سریال در فیلم یا سریال دیگری حضور نداشته است. او در دو موزیک‌ویدیو از ماریا کری هم نقشی چند ثانیه‌ای داشته است. نقدهای متفاوتی درباره‌ی بازی او در سریال فرار از زندان نوشته شده است. یکی از دوستانم می‌گفت که بازی او زیاد تابع شرایط داستانی نیست و حالات ترس، شک، شادی، غم و ... او زیاد در چهره‌اش نمایان نمی‌شود. به نظر می‌رسد این مساله با جلورفتن سریال و داستان آرام آرام حل شده است. چنان‌که هر چه از قسمت‌های اولیه دور می‌شویم این مساله کمتر دیده می‌شود.
Robert Lyle Knepper بازیگر ۴۹ ساله‌ای است که نقش تئودور بگ‌ول (یا به طور مختصر، تی‌بگ) را در سریال فرار از زندان بازی می‌کند. او در فیلم‌هایی مانند شب‌بخیر و موفق باشی، هیتمن، ترانسپورتر ۳ و روزی که زمین از حرکت بازایستاد نیز ایفای نقش کرده است. نقش او در سریال فرار از زندان دارای بار منفی بالایی است. هرچند که در این سریال هیچ شخصیتی کاملا گناهکار یا کاملا بی‌گناه نیست، ولی تی‌بگ پس از فرار از زندان آن‌قدر خون می‌ریزد که مایکل از این که نقشه‌اش باعث شده آدم‌هایی مانند تی‌بگ به جامعه برگردند، احساس عذاب وجدان می‌کند. Sarah Wayne Callies بازیگر ۳۱ ساله‌ی نقش دکتر سارا تانکردی است. او اولین بازیگری بود که در این مجموعه برای نقشش انتخاب شد. فقط دقایقی بعد از این که تست داد، به او اعلام کردند برای بازی در این سریال پذیرفته شده است. او که قبل از سریال فرار از زندان کار سینمایی در کارنامه‌اش نداشت پس از این مجموعه در ۳ کار سینمایی ایفای نفش کرد. نقش او نیز در این سریال به مانند بقیه شخصیت‌ها کاملا سفید یا کاملا سیاه نیست. شخصیت دکتر سارا تانکردی که به نظر فداکار و پاک می‌آید، در بخشی از سریال با نشان‌دادن ضعف‌های او مانند اعتیاد او به مواد مخدر در گذشته، از سفیدی کامل در می‌آید. همین شخصیت‌پردازی‌های ظریف از عوامل موفقیت سریال فرار از زندان است. Paul Adelstein بازیگر ۳۹ ساله‌ی نقش پل کلرمن است. او که تجربه‌ی حضور در کارهایی مانند ER و لاس‌وگاس را دارد پس از حضور درخشان و تاثیرگذار در سریال فرار از زندان در مجموعه‌های Grey's Anatomy و Private Practice نیز به ایفای نقش پرداخت. او در سال ۲۰۰۵ در فیلم Be Cool که بازیگرانی چون جان تراولتا و اوما تورمن در آن حضور داشتند به ایفای نقش پرداخت. شخصیت پل کلرمن نیز از جمله شخصیت‌های جالب در فرار از زندان است. او که یک عمر به سیستمش وفادار بوده وقتی با بی‌توجهی سیستم مواجه می‌شود، بر ضد آن شده و در مقطعی به فراری‌ها کمک می‌کند. شخصیت پل کارمن می‌تواند نماد افرادی باشد که بدون تفکر فقط از دستورات پیروی می‌کنند و در آخر می‌بینند که تنها از آن‌ها برای رسیدن به اهداف استفاده شده است. William Edward "Bill" Fichtner بازیگر ۵۲ ساله نقش الکساندر ماهونه است. او که یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌های سریال را به نمایش می‌گذارد، در فیلم‌ها و سریال‌های زیادی بازی کرده است. از آن جمله می‌توان به فیلم‌های Crash، Invasion، و یک نقش کوتاه در فیلم شوالیه تاریکی اشاره کرد. شخصیت الکساندر ماهونه به عنوان مامور پرونده‌ی فراری‌های فاکس‌ریور واقعا جذاب است. او نیز یک شخصیت یک‌بعدی نیست و علی‌رغم هوش بالایش در گذشته خطاهایی داشته؛ مانند به قتل‌رساندن یکی از کسانی که او مامور پرونده‌اش بوده و همین موضوع باعث بروز برخی اختلالات در او شده است. William Fichtner با یک نقش‌آفرینی درخشان این شخصیت را به یکی از جذاب‌ترین شخصیت‌های سریال تبدیل کرده است.
نکته‌ی جالب این که ۴.۵ ساعت طول کشید تا خالکوبی‌ها روی بدن او کار شود. Robin Tunney Robin Tunney بازیگر ۳۶ ساله سریال فرار از زندان است که در شیکاگو به دنیا آمده است. او تا قبل از این سریال در نزدیک به ۱۵ فیلم و مجموعه تلویزیونی حضور داشته که بیشتر آن‌ها پروژه‌هایی کوچک یا ناموفق بوده‌اند. بعد از سریال فرار از زندان که کاری موفق برای او محسوب می‌شود در حدود ۸ پروژه دیگر حضور داشته که سطح بالاتری نسبت به کارهای پیش از سریال فرار از زندان برای او دارند. به عنوان مثال، بازی در فیلم زیبای Hollywoodland که علی‌رغم آن که با توفیق تجاری چندانی روبرو نشد اما نقدهای مثبتی دریافت کرد. Amaury Nolasco Amaury Nolasco Garrido بازیگر ۳۸ ساله از سال ۱۹۹۹ وارد دنیای بازیگری شده است. او نقش‌های کوتاه مختلفی در سریال‌های تلویزیونی تا قبل از فرار از زندان به عهده داشت و در فیلم 2 Fast 2 Furious نیز بازی کرد ولی بعد از فرار از زندان کارهای بهتری به او پیشنهاد شد. حضور در سه فیلم با تولید عظیم به نام‌های ترانسفورمرز، Street Kings و مکس پین برای او کارهای خوبی بودند. جالب آن که او قصد نداشته بازیگر شود، او در دانشگاه پورتوریکو، بیولوژی می‌خواند تا دکتر شود، ولی بعد از یکی دو تجربه‌ی بازیگری به نیویورک نقل‌مکان کرد تا بازیگری را ادامه دهد.]]>